13 juni 2024: Ontwikkel je Leiderschap! Schrijf je nu in!

Organisatie Diagnose

De besturingskwaliteit van de organisatie wordt snel en doeltreffend doorgelicht. Op alle niveaus, van directie tot medewerkers. Deze diagnose helpt bij het identificeren van verbeterpunten en het benutten van potentieel dat nog niet eerder ontdekt en gebruikt is.
Frisse blik op kansen en besturingspotentieel
Gun ook jouw organisatie dit uitgebreide onderzoek naar de kwaliteit van besturing op ieder niveau. Deze snelle, maar diepgaande diagnose strekt zich uit van de directie tot het MT en alle medewerkers.
De resultaten brengen helder in beeld of het volledige potentieel benut wordt, en hoe nog niet eerder ontdekte talenten en mogelijkheden kunnen worden ingezet om targets en ambities te verwezenlijken.

Meer dan een simpele inventarisatie
De Organisatiediagnose van Potential Activation is snel maar zeer doeltreffend. De diagnose werpt een frisse blik op het volledige potentieel van jouw organisatie. Het is meer dan een simpele inventarisatie. Het is een strategisch instrument, dat een bijdrage levert aan de gezondheid en het succes van een organisatie.
Hoe ziet het programma eruit?
  • Nulmeting: een grondige analyse brengt onbenut potentieel helder in kaart
  • Inzicht in organisatie volwassenheid: bepaling of de organisatie er klaar voor is om de ambities waar te maken 
  • Concrete verbeterpunten: specifieke verbeterpunten op het gebied van bijvoorbeeld  klanttevredenheid, levertijden, verzuim en werkdruk worden duidelijk, én je krijgt concrete adviezen om hiermee aan de slag te gaan.
  • Kennismaking: bespreking van de aanleiding en welke inzichten worden verwacht
  • Voorbereiding: samen worden de te meten onderdelen bepaald. Denk bijvoorbeeld aan klantinzichten, verandermanagement en prestatiebeheer.  
  • Uitvoering: de diagnose wordt uitgevoerd en wordt gevolgd door een rapportage met bevindingen en aanbevelingen 
  • Bespreking bevindingen: de resultaten en aanbevelingen worden gepresenteerd in een uitgebreide sessie. Hierna kan een totaalplan voor organisatieverbetering worden samengesteld. 
Onze Organisatiediagnose is geschikt voor iedere organisatie die haar besturingsmechanismen willen evalueren en verbeteren.
Er is geen aanvangsniveau voor deelname aan dit programma.
Deze diagnose helpt bij het identificeren van verbeterpunten en het benutten van potentieel dat nog niet eerder ontdekt en gebruikt is.
N.v.t.
Op basis van de uitkomsten van de diagnose kijken we waar wij jou verder in kunnen ondersteunen om het verborgen potentieel daadwerkelijk naar boven te halen.

praktische informatie

data

investering

heb je nog vragen?

Meld je hier aan

Kies hier de dienst waarvoor je je aan wil melden en stel ons de vragen die je nog hebt.