13 juni 2024: Ontwikkel je Leiderschap! Schrijf je nu in!

Organisatie Besturings Potentieel (OBP)

strategie voor groei

Dit programma helpt om organisaties om hun volledige potentieel te realiseren. Het programma richt zich op vier fundamentele aspecten: Klant, Team, Proces en Resultaat. Deze pilaren worden verder uitgediept en versterkt door bedrijfsvoering en ontwikkeling te bekijken door tien verschillende lenzen. 

Het programma heeft een gefaseerde opbouw, waarbij onder begeleiding van een ervaren projectleider doelgericht wordt toegewerkt naar een in onderling overleg vastgesteld einddoel.  

Binnen de organisatie worden interne ambassadeurs aangesteld, waardoor de nieuwe visie stevig wordt verankerd en er sprake is van een blijvend, continue verbeteringsproces.

vier pilaren

Iedere succesvolle organisatie rust op 4 belangrijke pilaren: klant, team, proces en resultaat. Deze vier aspecten ondersteunen het bedrijf in volle breedte en zorgen voor realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.  

Iedere pilaar heeft een eigen functie bij het bouwen van een robuuste en veerkrachtige organisatiestructuur, gezamenlijk zorgen ze voor een solide platform voor de 10 lenzen waardoor strategische groei en ontwikkeling van de onderneming worden bekeken.

Klant

Met inzicht in de klantbehoefte kan het aanbod nauwkeurig worden afgestemd op de verwachtingen van de klant voor verbeterde klantervaringen, verhoogde tevredenheid & loyaliteit, en een sterkere marktpositie van de organisatie.

team

Door in teamontwikkeling te investeren ontstaat een cultuur van betrokkenheid en samenwerking. Medewerkers worden wendbaar en meer innovatief, de organisatie wordt veerkrachtiger en levert betere prestaties.

proces

Procesoptimalisatie zorgt voor efficiëntere operationele activiteiten. De organisatie profiteert hiervan door kostenverlaging, kwaliteitsverbetering en minder verspilling.

resultaat

Laat inspanningen en investeringen aantoonbaar bijdragen aan de realisatie van strategische doelen. Door meetbaar resultaatgericht te werken ontstaat een duidelijke leidraad voor succes en continue groei.

De 10 lenzen van bedrijfspotentie

De 10 lenzen van bedrijfspotentie vormen het hart van een dynamische strategie die iedere organisatie kunnen versterken en laten groeien. Gezamenlijk bestrijken zij ieder belangrijk aspect van bedrijfsvoering en -ontwikkeling. Er ontstaat een veelzijdig en gelaagd raamwerk, dat organisaties in staat stelt om ook in een snel veranderende zakelijke omgeving te innoveren, zich aan te passen en uit te blinken.

✔ Klantinzichten: Begrip voor de klant is cruciaal. Door klantgegevens te verzamelen en analyseren kan beter worden ingespeeld op de klantbehoeften en -verwachtingen. 

✔ Organisatie Optimalisatie: Deze lens richt zich op het definiëren van de visie, missie en strategie van de organisatie, en het aan de hand daarvan zodanig verbeteren van de operationele processen dat er maximale efficiëntie en effectiviteit ontstaat. 

✔ Verandermanagement: Zorg voor effectief beheer van organisatieverandering. Deze lens verduidelijkt welke strategieën kunnen worden aangewend voor het begeleiden van teams als er sprake is van veranderingen en men moet wennen aan nieuwe processen en systemen. 

✔ Leiderschap: Een inspirerende, motiverende leidinggevende zorgt voor effectieve, doelgerichte aansturing van teams en organisatie 

✔ Tijd- en Prioriteitenmanagement: Efficiënt timemanagement en het stellen van de juiste prioriteiten: dit zijn essentiële voorwaarden voor het succes van iedere organisatie.

✔ Prestatiemanagement: Hier ligt de focus op het meten en analyseren van de prestaties van de organisatie. Doelen en benchmarks worden vastgelegd, die helpen bij het meten en beoordelen van voortgang en succes. 

✔ Teamdynamiek: Sterke teamdynamiek is cruciaal voor het succes van een organisatie. Deze lens richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden binnen teams en het bevorderen van een cultuur waarin samenwerking en respect centraal staan. 

✔ Persoonlijke Groei en Ontwikkeling: Als voldoende aandacht wordt gegeven aan groei en ontwikkeling van individuele medewerkers, kan hun potentieel volledig worden benut. 

✔ Leer- en Ontwikkelingsprogramma’s: Deze lens focust op het implementeren van opleidingen en ontwikkelingsinitiatieven. Dit draagt bij aan de voortdurende groei en verbetering van de organisatie én haar medewerkers. 

✔ Innovatie en Optimalisatie: Deze laatste lens is gericht op het stimuleren van een innovatieve cultuur en een continue nieuwsgierigheid naar manieren om processen, producten en diensten te verbeteren.

Door aan de bevindingen de juiste acties te koppelen ontstaat een veelzijdig, diepgaand raamwerk dat de organisatie in staat stelt om, zelfs in een snel veranderende omgeving, continue te innoveren, zich aan te passen en uit te blinken.

Altijd kennis in huis

Wij werken vanuit het ‘train de trainer’-principe. Gedurende het traject worden medewerkers opgeleid en kunnen zij, naast een deelnamecertificaat, ook een bekwaamheidscertificaat en zelfs een license to lead behalen. Dat betekent dat er altijd experts in huis zijn, die de opgedane kennis en vaardigheden up-to-date kunnen houden binnen de organisatie. Zelfs lang nadat Potential Activation het programma heeft afgerond!

Hoe ziet het programma eruit?

De duur van het OBP-programma is afhankelijk van de behoefte, en varieert tussen 6-24 maanden. De invulling van het programma wordt in onderling overleg bepaald.  

Dankzij de gefaseerde en modulaire opbouw kan OBP tussentijds worden bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht, of bijvoorbeeld interne of externe ontwikkelingen.  

Voor welke invulling je ook kiest, OBP is altijd opgedeeld in drie fasen:

Fase 1:
Oriëntatiefase

  • Organisatiescan: diverse stakeholders beantwoorden een online vragenlijst over verschillende deelgebieden van de organisatie
  • Inventarisatiegesprekken: directie, MT-leden en medewerkers worden geïnterviewd op locatie
  • Bespreken bevindingen:aan de hand van de resultaten wordt in overleg met directie/MT een strategisch stappenplan uitgezet. Er wordt een interne Programma-lead benoemd als contactpersoon voor de projectleider van Potential Activation

Fase 2:
Implementatiefase

  • Kick-off: presentatie stappenplan aan alle medewerkers van de organisatie, waarbij volledig commitment wordt gevraagd 
  • Uitvoering afgesproken acties: afhankelijk van de noodzaak en behoefte wordt dit onderdeel door middel van workshops, coaching en/of kennissessies ingevuld 
  • Driewekelijkse voortgangsgesprekken: projectleider van Potential Activation en interne programmalead evalueren de voortgang en stellen het traject of einddoel waar nodig bij

Fase 3:
Onderhoudsfase

  • APK: 6 maanden na afronding van fase 2 wordt de nieuwe situatie geëvalueerd.
  • Indien nodig: planning extra acties en evaluatiegesprekken
  • Indien gewenst:openstelling van Potential Activation Academy voor medewerkers om d.m.v. individuele modules kennis en betrokkenheid op peil te houden.

Klaar om jouw organisatiepotentieel te gaan ontdekken én waar te maken?

Verbind met ons op social media:
Of vul onderstaand formulier in: