13 juni 2024: Ontwikkel je Leiderschap! Schrijf je nu in!

Medewerkers Dialoog

Waar een standaard online MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek) stopt, gaan wij verder! Door met jullie medewerkers persoonlijk het gesprek aan te gaan worden communicatie en samenwerking binnen jouw organisatie aanzienlijk verbeterd. Er ontstaat een positieve werksfeer met een sterke interne dynamiek.
Eenvoudige, maar effectieve succesformule
Het geheim van succes zit meestal niet in moderne technologie, maar in iets heel anders. Persoonlijke, open communicatie en goede onderlinge samenwerking blijken namelijk dé formule te zijn voor meer efficiency en productiviteit in een organisatie.

Waar een standaard online MTO meestal leidt tot digitaal eenrichtingsverkeer, gaan wij tijdens live workshops met medewerkers in gesprek. Mensen worden uitgedaagd om mee te denken over vraagstukken, en voelen zich mede-eigenaar van bedrijfsprocessen. Verborgen irritaties en misverstanden komen aan het licht en worden, onder begeleiding van een ervaren coach, op positieve wijze omgezet in constructieve oplossingen.

Recept voor een stimulerende werkomgeving
De Medewerkersdialoog is niet zomaar een gesprek: het is een strategisch instrument. Iedere stem wordt gehoord, en samenwerking en positieve aandacht staan centraal. Er ontstaat een gezonde, succesvolle organisatie, waarin werkplezier garant staat voor productiviteit en betrokkenheid.
Hoe ziet het programma eruit?
  • Voorbereiding met directie en MT: tijdens een strategische sessie met directie en managementteam worden de belangrijkste gespreksonderwerpen gedefinieerd 
  • Gespreksonderwerpen worden uitgezet: medewerkers geven hun mening over de gekozen thema’s. 
  • Dialoog: Op basis van de eerste inventarisatie wordt een gestructureerde dialoog opgezet. Medewerkers worden op een laagdrempelige wijze uitgenodigd om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan.  
  • Kracht van herhaling: Iedere 3 maanden vinden workshops plaats, waardoor continuïteit en effectiviteit gewaarborgd zijn. 
  • Interactieve sessies: tijdens laagdrempelige workshops gaan wij op persoonlijke wijze met medewerkers in gesprek 
  • Past bij visie, missie en strategie: onze aanpak is maatwerk en wordt afgestemd op de bedrijfscultuur. Daardoor sluit het naadloos aan bij de organisatiestrategie 
Dit programma is geschikt voor jou als…
Er is geen aanvangsniveau voor deelname aan dit programma.
  • Verbeterde communicatie: binnen én tussen teams ontstaat positievere communicatie  
  • Betere samenwerking: teamdynamiek komt in een positieve, productieve flow die zich binnen de organisatie verspreidt als een olievlek 
N.v.t.

praktische informatie

data

investering

heb je nog vragen?

Meld je hier aan

Kies hier de dienst waarvoor je je aan wil melden en stel ons de vragen die je nog hebt.